Zgrupowanie kadry Młodzików K i M

Brak ksera ważnych badań lekarskich oraz brak ORYGINAŁU podpisanego oświadczenia RODO będzie skutkował wykreśleniem ze zgrupowania. Należy komplet dokumentów dostarczyć do biura MZPS os. Wysokie 22c/2, 31-820 Kraków nie później niż do 07.11.2019 !!!!!!

Komunikat-Nr-13-2019-Obóz Proszowice

oświadczenie_rodo_zawodnik

Udostępnij na:

Zamknij menu

Strona wykorzystuje pliki cookies, aby kontynuować zaakceptuj ten komunikat. .

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij