Regulamin Ekwiwalentu za Wyszkolenie PZPS pkt 5_interpretacja Zarządu PZPS

Poniżej treść uchwały Zarządu PZPS nr 20/2021 dotyczącej interpretacji wypożyczeń płatnych i bezpłatnych opisanych w Regulaminie Ekwiwalentu za Wyszkolenie PZPS w punkcie 5.:

Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej postanawia i informuje w drodze interpretacji postanowień Regulaminu Ekwiwalentu za Wyszkolenie Polskiego Związku Piłki Siatkowej, że postanowienia w/w Regulaminu w treści obowiązującej od dnia 1 czerwca 2021 roku, mają zastosowanie począwszy od tej daty. Tym samym, prawo do ekwiwalentu za wypożyczenie zawodników w latach wcześniejszych objęte jest postanowieniami Regulaminu obowiązującego do dnia 31 maja 2021 roku.
Postanowienia Regulaminu obowiązujące przed 1 czerwca 2021r. nie wprowadzały rozróżnienia na wypożyczenia płatne/bezpłatne, a zatem wszystkie wypożyczenia, które miały miejsce przed 1 czerwca 2021 roku są traktowane jako płatne czyli ekwiwalent należy się do klubu, w którym zawodnik grał na wypożyczeniu.

 

Udostępnij na:

Zamknij menu

Strona wykorzystuje pliki cookies, aby kontynuować zaakceptuj ten komunikat. .

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij